EAS logo

Nõustamis-
teenused

Nõustamis-
teenused

ettevõtja arengu nõustamine

Avaliku sektori poolt toetatud nõustamine, mentorlus jms.

Maakondlikud arenduskeskused

Maakondlikud arenduskeskused asuvad igas maakonnas ning pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

EAS poolt pakutavad nõustamislaadsed teenused.

www.eas.ee

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Põllumajandusettevõtjate nõustamine läbi maakondlike nõuandepunktide.

www.mes.ee

Eesti Töötukassa

Tööandjatele suuantud personali värbamise ja arendamisega seotud teenused