EAS logo

Personali arendus

Personali arendus

personaliga seotud kulud

Toetused personali värbamiseks, koolitamiseks, kompetentside arendamiseks jms.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Ettevõtja enda arendamiseks suunatud koolitustooted

Eesti Töötukassa

Tööandjale suunatud rahalised toetused personali värbamiseks ja arendamiseks