EAS logo

Keskkonna-
seisundi parendamine

Keskkonna-
seisundi parendamine

Eraettevõtjatele suunatud keskkonnainvesteeringud

Toetused keskkonnaseisundi parandamisele, saastamise vähendamisele jms.

Jäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamine

Loe lähemalt

Ettevõtete ressursitõhusus

Loe lähemalt

Soojamajandus - efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

Loe lähemalt

Alternatiivsed kütused - Biometaani tootmine ja transpordisektoris tarbimine

Loe lähemalt