EAS logo

Innovatsioon ja tootearendus

Innovatsioon ja tootearendus

tehnoloogia ja teenuste arendus

Toetused tootearendusprojektidele, koostööle teadus- ja arendusasutustega, teadmussiirdele, intellektuaalse omandi arendusele jms.

Horisont 2020 - Innovatsioon väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes

Loe lähemalt

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud – NUTIKAS

Loe lähemalt

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Loe lähemalt