EAS logo

Põhivara

Põhivara

seadmed, hooned, tehniline infrastruktuur

Toetused põhivara investeeringuteks.

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (sihtgrupp - töötleva tööstuse ettevõtjad)

Loe lähemalt

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

Loe lähemalt

Majandustegevuse mitmekesistamine

Loe lähemalt

LEADER tegevusgrupid

Eestis tegutseb 26 kohalikku tegevusgruppi.

www.maainfo.ee